55 Most Important Japanese Words to Learn

जापान जाने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा महत्वपुर्ण जापनीज शब्दहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तल दिइएको सम्पूर्ण शब्दहरु हेर्नुहोला, कुनै कुरा बुज्नु भएन भने, यो ग्रुपमा जोइन हुनुहोस र आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस : https://www.facebook.com/groups/gurulearnjapanese  55 Most Important Japanese Words to Learn Greetings : おはようございます (ohayougozaimasu) = Good Morning こんにちは (konnichiwa) = Good Afternoon こんばんは (konbanwa) = Good Evening また明日 (mata ashita) […]

Continue Reading