Lyrics Kaile Vetne Khai 2 (NYASRO) || Almoda Lyrics

lyrics

Tehi galli maa hidchhu auchhu
Naya kehi chhaina
Sunauna timilai k vannu
Tyo ni thaha chhaina
Tehi galli maa hidchhu auchhu
Naya kehi chhaina
Koshish ajha gardaichhu
Tara pragati vaa chhaina
Ramro thauma usle lagchha hola
Maile bhanda
Chiso timi nakhanu khoki lagchha
Hai chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro Lagchha lagdaina)2

Lyrics Kaile Vetne Khai 2 (NYASRO) || Almoda Lyrics

Yei batoma sadhai dhauchhu
Naya kehi bhaa chhaina
Sansar ka pugi sakyo re
Katti kura thaha chhaina
Yei batoma sadhai dhauchhu
Naya kehi bha chhaina
Guitar yei bajauchhu
Dherai pragati bha chhaina
Ramro sanga usle rakhya hola
Maile bhanda
Tauko dukhchha chasma launa
Nabhulnu hai Chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro Lagchha lagdaina) 2

Eklai huda yaad aauchha jhan
Kasari birsu hamra ti meetha chyenn
Eklai huda yaad aauchha jhan
Kasari birsu atit ka meetha chyenn
Ramro byabhar usle garchha hola
Maile bhanda
Kesh khulla chhodda timlai
shuhaucha hai Chanda
(Aaja bholi hamro kura
Khasai hudaina
Thorai thorai mero nyasro Lagchha lagdaina) 4

Lyrics Kaile Vetne Khai 2 (NYASRO) || Almoda Lyrics

K bachaula khai maya,
k bachaula khai

Mutu tukra vai maya
Mutu tukra vai

yo jindagi le kaha puryayo
k garne….kaile vetne khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.